TurkishEnglishGermany
İstanbul Mikro Söndürme Sistemleri
İstanbul Mikro Söndürme Sistemleri

Mikro Söndürme Sistemleri Bir Mecburiyettir

Mikro söndürme sistemleri, pano içi mikro söndürme sistemleri olarak daha çok adlandırılan sistemlerdir. Yangın söndürme tüpleri, pano içinde var olan elektronik uyarıcı sistemlere ait parça ve ekipmanlar ile diğer hortum ve su tesisatı aracılığı ile yangın söndürmede kullanılabilen diğer mikro söndürme sistemleri yangın söndürmek için kullanılabilen sistemlerdir.

Mikro söndürme sistemleri, büyük işletmelerde var olan makro söndürme sistemlerine nazaran daha çok tercih edilen sistemlerin başında gelmektedir. Sadece küçük işletmeler için değil büyük işletmelerde önemli bölümlerde de tercih edilebilen mikro söndürme sistemleri, kolay ulaşılabilirliği ve yüksek hareket kabiliyeti sağladığı için yangınlara daha kısa sürede müdahale etme imkanı sağlamaktadır.

Neden Gereklidir?

İstanbul, Türkiye’nin en gelişmiş ilidir. Sanayi ve ticaretin dolayısıyla Türkiye ekonomisinin merkezi olan İstanbul, kent hayatının en yoğun yaşandığı ve nüfusun da en kalabalık olduğu ilimizdir. Bu özellikleri sayesinde yanıcı ve yakıcı madde işleyen ve bünyesinde bulunduran birçok fabrika ve işletmeyi İstanbul’da görmek mümkündür.

Sadece bu maddelerin üretildiği iş yerlerinden kaynaklı risklerin olmadığı, aynı zamanda bu ürünlerin nakledilmesi sırasında karayolu, denizyolu ve hatta havayolu taşımacılığının bile riskli hale geldiği bir şehir olan İstanbul’da bu ürünlerin satışı için gerekli olan iş yerleri ise İstanbul’da heran patlamaya hazır bir ateş topu gibi insan yaşamını tehdit edecek düzeydedir. Tüm bu karmaşık ve tehlikeli yapı içerisinde İstanbul’da yaşanabilecek yangınlara vaktinde müdahale etmek çok önemlidir.

İstanbul Mikro Söndürme Sistemlerinin Önemi Nedir?

İstanbul’un ulaşımı, yerleşim yerlerinin sıklığı ve park eden araçların itfaiyenin işini nasıl zorlaştırdığını haberlerden dahi duymuş olan bir insan, İstanbul mikro söndürme sistemleri hakkında kesinlikle olumsuz bir bakış açısına sahip olamaz. Dolayısıyla itfaiye araçları yangın söndürmek için yeterlidir diyemez.

Çünkü öyle zor yerlerde yangınlar çıkabilmektedir ki bu yangınlara itfaiyenin müdahale etmesini beklemek demek sadece kendi yaşam alanlarımızın veya bize ait olan alanların değil bulunduğumuz muhitin tamamının yok olmasını kabul ettiğimiz anlamına gelmektedir. İstanbul mikro söndürme sistemleri, itfaiyenin giremediği veya geç geleceği yerlerde yangının büyümesini önlemek ve baştan tedbir almak için son derece önemli ve hayati sistemlerdir.

DİĞER HABERLER